profile image
마지노센
6월 12일(월)
팔로우
image
[📝] 챌린지 위드 미 Day 7 - 멤버별 최애 무대
6월 13일(화) 오전 00:00 (KST), blip 앱
schedule
#menow 첫 1위 너무 축하해🔥🔥🔥 롬쌔 : https://youtu.be/dmmmXIpxZpM(FUN!) 하냥 : https://youtu.be/J3oV7h8gF78(Love Rumpumpum) 메건 : https://youtu.be/BbJq6qp8OSQ(Stay This Way) 지순 : https://youtu.be/3PmVcTRb9kc(Red Light Cover) 더연 : https://youtu.be/oSVq7W94A0A(Talk&Talk) 꽹이 : https://youtu.be/xj3gXOZFVwQ(Feel Good) 나꼬 : https://youtu.be/mgMmlrhCctI(We Go) 꿀깅 : https://youtu.be/cQhfzCI-4kI(DM)
0
like list
comments number
0
2023.06.14(수) 오전 07:03 작성
가장 먼저 댓글을
남겨보세요